Ormenisan Ane-Mary P.F.A. este specializata in furnizarea si promovarea educatiei permanente prin intermediul programelor de formare profesionala continua dedicate adultilor si ofera – atat companiilor, cat si tuturor persoanelor fizice interesate – solutii profesionale de consultanta si training in domeniul organizational si in cel al dezvoltarii potentialului uman.

 

Operatorul de date cu caracter personal

 

Operatorul care prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul www.lifelong.ro este Ormenisan Ane-Mary P.F.A., persoana fizica autorizata in conformitate cu legislatia aplicabila aflata in vigoare.

 

Informatii de contact:

Sediul social: Bucuresti, sector 3, Str. Rotunda nr.11, Cod postal 031803

C.U.I.: 46631107

Nr. de ordine in Registrul Comertului: F40/3591/10.08.2022

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre operator

 

Ormenisan Ane-Mary P.F.A. colecteaza – pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate – date cu caracter personal, iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul www.lifelong.ro.


Astfel, Ormenisan Ane-Mary P.F.A.
 colecteaza – urmatoarele date:

  • Numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon (optional) – in scopul comunicarii ulterioare (inscrieri la ateliere, cursuri, programe de consiliere ori coaching si seminarii, marketing, newsletter – MailChimp – etc)
  • Adresa domiciliului de resedinta, CI (serie si numar) si CNP – in scopul intocmirii si eliberarii diplomelor de absolvire, a facturilor fiscale si a oricaror alte documente conforme legislatiei aflate in vigoare

Ormenisan Ane-Mary P.F.A. nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ori date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Ormenisan Ane-Mary P.F.A. nu colecteaza informatii cu privire la: apartenenta sindicala, credintele filosofice sau religioase, datele biometrice, genetice sau medicale, datele despre orientarea sau viata sexuala, opiniile politice, originea etnica.

Ormenisan Ane-Mary P.F.A. colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal exclusiv in baza consimtamantului explicit si prealabil al persoanelor vizate.

 

In prelucrarea datelor cu caracter personal, Ormenisan Ane-Mary P.F.A. actioneaza in mod echitabil, perfect legal si transparent, exclusiv in scopuri determinate, explicite si legitime.

Procesarea datelor este adecvata si limitata, numai in raport cu necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate.

Orice utilizator al site-ului www.lifelong.ro are – ca persoana vizata – toate drepturile prevazute in REGULAMENTUL CE nr. 679 si in legislatia nationala specifica.

Termeni si conditii pentru utilizarea acestui site

In timpul utilizarii site-ului si a serviciilor prezentate prin intermediul acestuia, dumneavoastra va angajati:

  • sa respectati legile in vigoare si sa nu desfasurati activitati de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun in pericol buna functionare a site-ului, a serverului si securitatea informatiilor;
  • sa nu afisati, copiati, creati, distribuiti, modificati, publicati, reproduceti sau transmiteti,produse derivate ori sa vindeti orice fel de informatii sau servicii obtinute prin intermediul site-ului.

Ormenisan Ane-Mary P.F.A. isi rezerva dreptul de a modifica oricand termenii si conditiile de fata, fara vreo notificare prealabila. Modificarile vor fi afisate in aceasta pagina si vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului dupa efectuarea oricaror modificari inseamna acceptarea implicita a acestora de catre dumneavoastra.

In situatia in care considera ca drepturile prevazute in REGULAMENTUL CE nr. 679 si in legislatia nationala conexa au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.