Cariere
 
PROGRAMUL ATELIERELOR, CURSURILOR SI SEMINARELOR
 
Centrul Gifted Education
Ram Info - Cursuri autorizate

Cursuri autorizate

Curs autorizat A.N.C. “Analist Resurse Umane”

“Parteneriatele cu adevarat viabile reprezinta o provocare serioasa, mai ales in mediul afacerilor.” Stephen M. Dent

Daca sunteti interesati de o cariera in Resurse Umane sau de rafinarea cunostintelor dobandite in acest domeniu, acest curs va este in mod special dedicat!

Va asteptam alaturi de noi pentru a beneficia de un program intensiv de studiu si practica fundamentat pe legislatia muncii, rezultatele obtinute prin aplicarea actelor normative aflate in vigoare si standardele ocupationale in domeniu.

Lifelong Learning Solutions va invita sa participati - in Bucuresti - la cursul “Analist Resurse Umane - Cod C.O.R. 333306”, autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (40/12567/30.12.2015).

Continutul cursului „Analist Resurse Umane” cuprinde 3 module a cate 15 ore si fiecare dintre acestea poate fi parcurs in mod autonom:

Modulul I: Sistemul relatiilor de munca (administrarea personalului, organizarea muncii, comunicarea organizationala si gestionarea resurselor)

Cursul „Sistemul relatiilor de munca” (Cod C.O.R. 333306, Autorizatie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat in perioada 29-30 iunie 2017, intre orele 9:00-17,30.

Taxa de participare: 275Lei.

Termenul-limita pentru inscriere si achitarea taxei: 19 iunie 2017.

Pentru inscrieri va rugam sa utilizati numai acest formular: http://www.lifelong.ro/formular-de-inscriere-cursuri-deschise-lifelong

Localitatea: Bucuresti. Locatia va fi anuntata in timp util tuturor participantilor inscrisi.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupatia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – ModulSistemul relatiilor de munca”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidentiate exclusiv competentele profesionale dobandite prin parcurgerea modulului respectiv.

Modulul II: Recrutarea si selectia personalului 

Cursul Recrutarea si selectia personalului (Cod C.O.R. 333306, Autorizatie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat in perioada 6-7 iulie 2017, intre orele 9:00-17,30.

Taxa de participare: 275Lei.

Termenul-limita pentru inscriere si achitarea taxei: 26 iunie 2017.

Pentru inscrieri va rugam sa utilizati numai acest formular: http://www.lifelong.ro/formular-de-inscriere-cursuri-deschise-lifelong

Localitatea: Bucuresti. Locatia va fi anuntata in timp util tuturor participantilor inscrisi.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupatia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – ModulRecrutarea si selectia personalului”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidentiate exclusiv competentele profesionale dobandite prin parcurgerea modulului respectiv.

Modulul III: Procesele de evaluare (analiza si evaluarea posturilor, evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor)

Cursul Procesele de evaluare (Cod C.O.R. 333306, Autorizatie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat in perioada 13-14 iulie 2017, intre orele 9:00-17,30.

Taxa de participare: 275Lei.

Termenul-limita pentru inscriere si achitarea taxei: 3 iulie 2017.

Pentru inscrieri va rugam sa utilizati numai acest formular: http://www.lifelong.ro/formular-de-inscriere-cursuri-deschise-lifelong

Localitatea: Bucuresti. Locatia va fi anuntata in timp util tuturor participantilor inscrisi.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupatia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – ModulRecrutarea si selectia personalului”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidentiate exclusiv competentele profesionale dobandite prin parcurgerea modulului respectiv.

Absolventii cursului de perfectionare in profesia de „Analist Resurse Umane” vor dobandi urmatoarele competente:

• Gestionarea eficienta a sistemului relatiilor de munca in cadrul organizatiei
• Estimarea resurselor si a cheltuielilor necesare derularii activitatilor de resurse umane
• Organizarea si administrarea bazei de date pentru evidenta personalului
• Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
• Sistematizarea fluxului informational in organizatie
• Analizarea si evaluarea posturilor
• Gestionarea sistemului de motivare a personalului
• Elaborarea sistemului de evaluare a performantelor
• Organizarea programelor de pregatire profesionala a personalului
• Planificarea dezvoltarii carierei profesionale a angajatilor in conformitate cu sistemul de promovare al organizatiei
• Planificarea necesarului de resurse umane pe specializari
• Organizarea procesului de recrutare a personalului
• Organizarea procesului de selectie a personalului

Numar maxim de locuri disponibile: 14. Numar minim de participanti pentru parcurgerea cursului: 6.

Documente necesare pentru validarea inscrierii:

• Copie scanata a Cartii de identitate
• Copie scanata a Certificatului de nastere
• Copie scanata a Cerificatului de casatorie, daca este cazul
• Copie scanata a celei mai recente Diplome de absolvire (minim studii medii)

Trainer certificat A.N.C.: Ane-Mary Ormenisan http://www.lifelong.ro/despre-ane-mary-ormenisan

Foarte important de retinut:

• In urma evaluarii finale va fi emis certificatul de absolvire a formarii pentru ocupatia de „Analist Resurse Umane - Cod C.O.R. 333306”, in al carui supliment descriptiv vor fi specificate competentele dobandite pe durata cursului.
• Certificatul de absolvire se elibereaza in conformitate cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor – republicata si in baza Autorizatiei cu Seria B, Nr.0009697/30.12.2015, emisa pentru Lifelong Learning Solutions de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.).
•    In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea testului de evaluare, se elibereaza certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile.
•    Certificatele de calificare profesionala si de absolvire sunt tiparite de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, poarta antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Ministerului Educatiei Nationale si au regimul actelor de studii.
• In Art. 47 din O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor – republicata se prevede ca “societatile reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”
• Atat suportul de curs in integralitatea sa, cat si materialele suplimentare oferite spre studiu constituie proprietatea exclusiva a Lifelong Learning Solutions s.r.l. si sunt protejate prin Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Daca doriti sa ne solicitati informatii suplimentare ori sa beneficiati de oferta noastra de training personalizat, va invitam sa ne contactati pe adresa de e-mail office@lifelong.ro.

Va asteptam cu bucurie!